Kom meepraten op de VVD Pensioendag!

Hoe ziet een liberaal pensioenstelsel eruit?

Het onderwerp pensioen raakt iedereen: jong of oud, zelfstandige, werknemer of werkgever. Het huidige stelsel kent veel voordelen, maar zeker ook nadelen. In een sterk veranderende samenleving is het stelsel in de huidige vorm onhoudbaar. Terwijl de SER nog door onderhandelt over het pensioenstelsel, hebben verschillende Thematische Netwerken van de VVD het afgelopen jaar gesproken over hoe een liberaal pensioenstelsel eruit moet zien. Zo zijn in de Thematische Netwerken Financiƫn en Werk en Inkomen hierover expertsessies georganiseerd, heeft het Seniorennetwerk een pamflet naar een liberaal pensioenstelsel geproduceerd en kwam ook de JOVD met een pensioenvisie.

Al deze input is de afgelopen maanden met vertegenwoordigers van verschillende Thematische Netwerken (EZI, Financiƫn, JOVD, Seniorennetwerk, Werk en Inkomen en Young Professionals) uitvoerig besproken en dit heeft geleid tot een liberale pensioenschets.

Op de VVD Pensioendag wordt de liberale pensioenschets gepresenteerd, waarna in deelsessies per doelgroep uitgebreid ingegaan zal worden op de aspecten van de liberale pensioenschets die voor de doelgroep van belang zijn. Daar is uiteraard veel ruimte voor constructieve input. Als deze schets niet deugt, hoe moet het dan wel? Zo kunnen we samen de liberale pensioenschets nog sterker neerzetten.

Details over VVD Pensioendag vindt u hier.